. . . Geweld Voor wie is deze website

Voor wie is deze website?

Deze website is er vooral voor mensen die als kind geweld in de jeugdzorg hebben meegemaakt. Ook is de site er voor hun naasten en voor de professionals die met hen te maken krijgen. Via deze website is het binnenkort ook mogelijk om te bellen of te chatten over hulp. 

Geweld in de jeugdzorg

Met ‘geweld’ bedoelen we lichamelijk geweld, seksueel geweld, psychisch geweld en dwangarbeid. Het gaat om de periode vanaf 1945.

Jeugdzorg heeft als doel kinderen veilig te laten opgroeien. Meestal krijgen kinderen en ouders hulp van jeugdzorg als ze er zelf om vragen. Soms is die hulp verplicht. Als het thuis bijvoorbeeld niet veilig is, of als de ouders niet goed voor hun kind kunnen zorgen. Dan kan een kind door Jeugdzorg uit huis worden geplaatst. Het kind komt dan terecht bij een instelling of een pleeggezin. In sommige gevallen kwam daar geweld voor.

Voor slachtoffers, naasten en professionals

Heb je als kind geweld in de jeugdzorg meegemaakt? Op deze website kun je informatie vinden over professionele hulp. Ook vind je er organisaties voor contact met lotgenoten. Daarnaast kun je op de website lezen waar je een tegemoetkoming kunt aanvragen.

Deze website is verder bedoeld voor naasten van de slachtoffers. Ken jij iemand die geweld in de jeugdzorg heeft meegemaakt? Dan kun je hier vinden hoe je persoon kunt steunen. Ook vind je hier tips over hoe je met je naaste kunt praten. En hoe je zorgt dat het jou niet te veel wordt.  

Deze website is er ook voor professionals. Dit kunnen huisartsen zijn, praktijkondersteuners, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers of psychologen. Als professional kun je te maken krijgen met slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Op deze website vind je binnenkort een kennisdossier voor professionals. Hierin staat informatie over het geweld in de jeugdzorg en de gevolgen voor de slachtoffers. Ook vind je op de website binnenkort meer informatie over signaleren en bespreken van klachten door geweld in het verleden. En over behandeling en doorverwijzing van cliënten.
Op dit moment is de informatie die op de pagina onder professionals staat nog beperkt.

Heb je een vraag?

Heb je een vraag over deze website of over de informatie die op de website staat? Neem dan contact met ons op.

Vergroot lettertype
Scroll naar top