. . . Hulp en contact Veelgestelde vragen
Om welke reden is het informatie- en expertisepunt opgericht?

Commissie De Winter geeft in het rapport Onvoldoende beschermd” het advies om het hulpaanbod aan slachtoffers van geweld in de jeugdzorg te verbeteren. Het Trimbos-instituut heeft daarom het Centraal Informatie- en Expertisepunt opgezet. Slachtoffers, naasten en hulpverleners kunnen bij dit punt informatie, advies en ondersteuning krijgen bij het vinden van de juiste hulp. Je kunt met ons bellen, mailen en chatten. Kijk voor de openingstijden van de chat en telefoonlijn op de hulp en contactpagina.

Wat kunnen slachtoffers en naasten vinden bij het informatie- en expertisepunt?

Het informatie- en expertisepunt bestaat uit deze website en een e-mail-, chat- en telefoonservice. Op deze website vind je informatie over verschillende vormen van hulp, zoals professionele hulp en contact met lotgenoten. Als naaste vind je er informatie over geweld in de jeugdzorg en hoe je een slachtoffer kunt steunen. De informatie op de website wordt de komende tijd verder aangevuld.
Wanneer de info- en advieslijn van start gaat, kun je ook chatten, mailen of bellen met vragen over hulp of zorg. Samen met een medewerker van de info- en advieslijn kun je zoeken naar hulp die bij je past. De lijn is bedoeld voor volwassen slachtoffers die als kind geweld in de jeugdzorg hebben meegemaakt, en hun naasten en hulpverleners.

Wat biedt het informatie- en expertisepunt voor eerstelijns professionals?

Eerstelijns professionals, zoals huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers of psychologen, kunnen te maken krijgen met slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Op deze website vinden professionals een kennisdossier over het geweld in de jeugdzorg en de gevolgen voor de nu volwassen slachtoffers.
Het kennisdossier wordt de komende tijd uitgebreid met informatie over: 

het signaleren van de gevolgen van lichamelijk, psychisch en seksueel geweld, 
het bespreken van deze klachten en 
mogelijkheden voor hulp en behandeling.

Eerstelijns professionals kunnen mailen en bellen (0800-1238, gratis) met vragen over het ondersteunen van een cliënt. Je kunt daarnaast met ons mailen of chatten. Kijk voor de openingstijden van de chat en telefoonlijn op de hulp en contactpagina.
 

Wanneer wordt de info- en advieslijn geopend?

De info- en advieslijn is op 1 juli geopend. De info- en advieslijn zal bestaan uit een chat- en e-mailservice en een telefoonlijn. Momenteel is de telefoonlijn actief (bekijk hier de openingstijden), de chatfunctie volgt.

Zijn er slachtoffers betrokken bij het inrichten van de website en info- en advieslijn?

Ja, er is een klankbordgroep opgericht met slachtoffers. De klankbordgroep denkt mee bij het ontwikkelen van de website en het voorbereiden van de info- en advieslijn.

Welke experts zijn bij het informatie- en expertisepunt betrokken?

Het informatie en expertisepunt werkt samen met experts op het gebied van trauma, crisis- en slachtofferhulpverlening bij lichamelijk, psychisch en seksueel geweld en de gevolgen ervan. Ook een ervaringsdeskundige is betrokken.
De medewerkers van de info- en advieslijn zijn getraind door een deskundige van het Trimbos-instituut, een expert en de ervaringsdeskundige.
De medewerkers van de info- en advieslijn kunnen bij het beantwoorden van vragen gebruik maken van de experts.

Waar vind ik informatie en advies over de financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg?

Deze tijdelijke regeling liep tot 31 december 2022 en is gestopt. Je kunt nu geen aanvraag meer doen. Aanvragen die zijn gedaan vóór of op 31 december 2022 worden wel nog in behandeling genomen. Je vindt informatie over deze tijdelijke regeling voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg op de website van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Scroll naar boven