. . . Hulp en contact Veelgestelde vragen

Wat is de aanleiding voor het oprichten van het informatie- en expertisepunt?

In het rapport Onvoldoende beschermd” concludeerde Commissie De Winter dat het hulpaanbod aan slachtoffers van geweld in de jeugdzorg in de periode van 1945 tot 2019 dient te worden verbeterd. Door het Trimbos-instituut wordt hiertoe een centraal informatie- en expertisepunt opgezet en ingericht. De slachtoffers, naasten en hulpverleners kunnen bij dit informatie- en expertisepunt terecht voor informatie, advies en ondersteuning. Het informatie- en expertisepunt bestaat uit een website en een info- en advieslijn.
Volwassenen die als kind geweld in de jeugdzorg hebben meegemaakt, kunnen uiteenlopende problemen hebben. Informatie over verschillende vormen van hulp is te vinden op deze website. Later dit voorjaar wordt de info- en advieslijn geopend.

Wat biedt het informatie- en expertisepunt voor slachtoffers en naasten?

De website is bedoeld voor inmiddels volwassen slachtoffers die als kind geweld in de jeugdzorg hebben meegemaakt, in de periode van 1945 tot 2019. Op deze website kun je informatie vinden over professionele hulp. Ook vind je hier organisaties voor contact met lotgenoten. De informatie op de website wordt de komende tijd verder aangevuld. 
Wanneer de info- en advieslijn geopend is kunnen slachtoffers ook chatten of bellen met vragen over ondersteuning of begeleiding naar hulp of zorg. Samen met een medewerker van het informatie- en expertisepunt kun je zoeken naar passende hulp.
Deze website is ook bedoeld voor naasten van de slachtoffers. Ken jij een volwassene die als kind geweld in de jeugdzorg heeft meegemaakt? Dan kun je hier vinden hoe je je naaste kunt steunen.

Wat biedt het informatie- en expertisepunt voor eerstelijns professionals?

Eerstelijns professionals, zoals huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers of psychologen, kunnen te maken krijgen met slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Op deze website vinden professionals een kennisdossier over het geweld in de jeugdzorg en de gevolgen voor de nu volwassen slachtoffers.
 
Het kennisdossier wordt nog uitgebreid met informatie over: 

– het signaleren van de gevolgen van lichamelijk, psychisch en seksueel geweld
– het bespreken van deze klachten
– mogelijkheden voor hulp en behandeling

Eerstelijns professionals kunnen binnenkort met de info- en advieslijn mailen, chatten of bellen met vragen over het ondersteunen van een cliënt.

Wanneer wordt de info- en advieslijn geopend?

De info- en advieslijn wordt vóór 1 juli geopend. De info- en advieslijn zal bestaan uit een chat- en e-mailservice en een telefoonlijn. Wil je een e-mail ontvangen wanneer deze diensten openen? Hier kun je je aanmelden voor e-mail-updates.

Zijn er slachtoffers betrokken bij het inrichten van de website en info- en advieslijn?

Ja, er is een klankbordgroep opgericht met slachtoffers. De klankbordgroep denkt mee bij het ontwikkelen van de website en het voorbereiden van de info- en advieslijn.

Welke experts zijn bij het informatie- en expertisepunt betrokken?

Het informatie en expertisepunt werkt samen met experts op het gebied van trauma, crisis- en slachtofferhulpverlening bij lichamelijk, psychisch en seksueel geweld en de gevolgen ervan. Ook een ervaringsdeskundige is betrokken.
De medewerkers van de info- en advieslijn zijn getraind door een deskundige van het Trimbos-instituut, een expert en de ervaringsdeskundige.
De medewerkers van de info- en advieslijn kunnen bij het beantwoorden van vragen gebruik maken van de experts.

Waar vind ik informatie en advies over de financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg?

Je vindt informatie over deze tijdelijke regeling voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg op de website van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het Schadefonds kan ook helpen bij het invullen van de formulieren die je voor de tegemoetkoming moet invullen.

Vergroot lettertype
Scroll naar top